het gooische hofje hilversum

Wat is crowdfunding

Wat is crowdfunding nu eigenlijk?


U vind hieronder alles over crowdfunding in het algemeen. Zoals u bij de geschiedenis van crowdfunding kunt lezen is het doel van crowdfunding in Nederland (en de rest van Europa) anders dan in het land van oorsprong (de Verenigde Staten). Wij gaan hieronder dan ook uit van de Europese betekenis.


Ondernemers hebben vaak goede ideeën die ze tot uiting willen brengen. Meestal ontbreekt het echter aan het geld om een en ander te kunnen financieren. De meest logische stap is dan om naar een bank te gaan en een lening aan te vragen. De meeste banken houden echter de hand op de knip, vooral als het om iets innovatiefs gaat. Of ze vragen zoveel zekerheden dat je eigenlijk als ondernemer moet bewijzen dat je het niet nodig hebt. Zo blijven mooie ideeën die de economie een boost kunnen geven vaak te lang op de plank liggen.


Crowdfunding schakelt echter de bank uit. Banken beleggen namelijk in principe gewoon het  spaargeld van de particulieren en verdienen daar geld aan. De banken durven dat echter niet in innovatieve ideeën te stoppen. Ondernemers met een goed idee kijken tegenwoordig dus goed om zich heen of zij niet de mogelijkheid hebben om via crowdfunding aan het benodigde bedrag te komen.  Zij betrekken dan het geld direct van diverse particulieren en kunnen zo het idee wel realiseren. Veel consumenten(de zogenaamde crowd) zijn namelijk wel bereid om een klein bedrag in een project te stoppen, en dan komt het bij crowdfunding op het eeuwenoude gezegde neer; Vele kleintjes maken één grote!


Een ander voordeel van crowdfunding is dat de ondernemer via dit concept ook gelijk kan testen of de consument ook in zijn project geloofd. Want de meeste projecten van ondernemers zijn immers op de consument gericht. En als die bereid is er in te investeren dan mag de ondernemer er van uit gaan dat ook zij er in geloven.


Ook hebben veel ondernemers en particulieren de afgelopen jaren het vertrouwen in banken verloren (en er soms zelfs een hekel aan gekregen). Ondanks fout na fout (wat uiteindelijk tot de crisis heeft geleid) worden banken en bankiers door politiek Den Haag en Europa nog steeds de hand boven het hoofd gehouden. Dus ook dat kan een reden zijn om op crowdfunding over te stappen


Het eindresultaat van crowdfunding is dus; de ondernemer heeft zijn idee gefinancierd, de financier zorgt hiermee voor een extra stimulans van de economie en ontvangt daar ook nog een betere rente voor dan op de bank (die is er immers tussenuit). Op zich is het dus een alternatieve manier van financieren voor het bedrijfsleven. Ideaal dus voor startende ondernemers of innovatieve ideeën die bij een bank geen schijn van kans maken.